Tag archieven: berekenen

Opbrengst zonnepanelen

Opbrengst zonnepanelen

Hoe berekenen ik mijn opbrengst? Dit is een van de meest gestelde vragen door particulieren en bedrijven, die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen.
En terecht. Via de hoeveelheid stroom die je installatie oplevert krijg je inzicht in het rendement. De opbrengst zonnepanelen is ook de sleutel tot het berekenen van de terugverdientijd.

De optelsom van het aantal panelen (bijv. 10 panelen van 250 Wattpiek) zegt iets over het geïnstalleerde vermogen. In dit voorbeeld is dat 2500 Wattpiek. Maar dat wil niet zeggen dat de installatie dat ook oplevert. Het aantal Wattpiek is een waarde die onder standaard testcondities bepaald wordt.

Nu zijn er kaartjes die iets zeggen over de zoninstraling in verschillende provincies. Als je dan ook nog weet wat de kompasrichting van je dak is en de hellingshoek van je dak, dan zou je kunnen gaan rekenen.
Omdat dit nog best lastig is, ook omdat een aantal andere zaken een rol spelen, werd in het verleden vaak een normgetal van 85% aangehouden. De opbrengst zou gemiddeld dus 85% van het geïnstalleerd vermogen bedragen.

Gemiddelde opbrengst zonnepanelen onderschat

Maar zo’n norm van 85% is een heel ruwe maatstaf. Dat blijkt ook uit een kortgeleden uitgevoerd onderzoek van SolarCare (link). De gemiddelde opbrengst zonnepanelen wordt in Nederland al jaren onderschat. Zij komen tot de conclusie dat het gemiddelde bij 89% ligt.
Dat houdt in dat de opbrengst zonnepanelen onder gunstige omstandigheden nog veel hoger kan liggen (95% of zelfs hoger). Omdat vooral met schaduw onvoldoende rekening gehouden wordt, valt het gemiddelde lager uit. Schaduw kan betekenen dat de opbrengst 10% tot 25% en soms zelfs 50% lager komt te liggen.
Als er sprake is van schaduw kan die trouwens zoveel mogelijk teruggebracht worden door een goede combinatie van zonnepanelen en omvormers. Schaduw betekent dus niet dat zonnepanelen niet zinvol zijn.

Zelf eerste indruk krijgen?

Het is best mogelijk om zelf een eerste indruk te krijgen. Een gratis online programma als Opbrengst zonnepanelen - PVGISPVGIS (link) maakt dat mogelijk. Al moet je dan wel weten hoe je dat moet instellen.
Naast de plaats (locatie), is dat in ieder geval de kompasrichting (0 = 180 graden Zuid) en de hellingshoek van het dak (’tilt’).
Laat de wijze van montage staan op ‘free-standing’ omdat de andere optie (building integrated) verkeerde waarden geeft. Voer bij de systeemverliezen niet 14% in, maar 10%.

Invloed schaduw minimaliseren – professionele calculatie

PVGIS geeft een redelijke benadering, maar professionele programma’s kijken ook naar opbrengstgegevens van de panelen, omvormer-rendementen en verliezen van bekabeling. Bovendien zal een installateur ook kijken naar de optimale afstemming van de omvormer op het aantal panelen.
Een installateur kan bovendien een goede schaduw-analyse uitvoeren, en de uitkomst vertalen naar de meest geschikte combinatie van panelen en omvormer. Zo kan de invloed van schaduw zo klein mogelijk gehouden worden.