Tag archieven: rendement

Postcoderoos

Postcoderoos (energiecoöperatie) of panelen op eigen dak?

Vorig jaar is de postcoderoos met veel tam-tam aangekondigd. Het is één van de kroonjuwelen uit het Energieakkoord. Vanaf 1 januari 2014 kan er gebruik van worden gemaakt.

Hoe aantrekkelijk is deelname aan een coöperatie? Is die optie aantrekkelijk voor mensen zonder geschikt eigen dak of is het ook een alternatief voor het plaatsen van panelen op je eigen dak?

Door het rekenwerk van Sven Pluut (zie hieronder), weten we dat een postcoderoos een rendement KAN opleveren van ongeveer 3%. Dat is hoger dan de spaarrente van dit moment (Rabo: 1,1% variabel), maar is toch lager is dan de spaarrente die je kan krijgen als je het lang vastzet (Rabo: 3,7% – 16 jaar vast). Waarom 16-17 jaar? Omdat dit de terugverdientijd is bij een installatie van –pak hem beet- 200 zonnepanelen.

Zet dat af tegen het rendement dat je met zonnepanelen vandaag de dag op je eigen dak kan behalen. Dan praat je over terugverdientijden van 5 tot 10 jaar (afhankelijk van situatie) en een jaarlijks rendement van 10% tot 19% (ok, die laatste is met lokale subsidie).

Hoe kom ik daaraan?

Bij een energiecoöperatie kunnen de leden van de coöperatie gebruik maken van een Postcoderoos - postcodegebiedenfiscale korting van 7,5 cent (ex. BTW) en 9 cent incl. BTW. De zonnepanelen komen op het dak van een groot pand (school, bedrijf, kantoor, loods) en de leden uit een postcodegebied en aangrenzende postcodegebieden (de postcoderoos), kunnen er gebruik van maken.

De reden dat zo’n postcoderoos zo matig rendeert komt doordat het voordeel ook uit die fiscale korting moet komen. Zelfs bij een scherpe prijs voor de zonnepanelen (€ 1,35 per Wattpiek), valt het dan niet mee om dat rendement op te krikken. Bijkomend is, dat er voldaan moet worden aan regels en randvoorwaarden (netaansluiting, verzekeringskosten, vrijwaring voor bestuur), zaken die bij een eigen thuisinstallatie, niet of veel minder spelen.

De eerder genoemde Sven Pluut, voorvechter van duurzame energie-opwekking, heeft het verdienmodel van een installatie van 200 panelen voor een coöperatie doorgerekend.

Daarbij wordt uitgegaan van een zo gunstig, (lees:..) zo goedkoop mogelijke oplossing:

  • de gebouweigenaar stelt het dak zonder vergoeding ter beschikking (??);
  • onderhoudskosten (bv. dakvervanging) worden door de gebouweigenaar niet verrekend (??);
  • de bewoners zetten zelf een coöperatie op (niet via derden);
  • ze krijgen een goedkope netaansluiting (niet zeker);
  • er worden geen jaarlijkse kosten gemaakt voor beheer (coöperatie) of administratie;
  • maar er zijn wel verzekeringen (zonnepanelen en aansprakelijkheid).

In dit geval komt het rendement uit op 3%, bij een terugverdientijd van 16 jaar. Wil je de spreadsheet bestuderen, haal hem dan hier op.

Anderen, zoals Martijn Messing (Energie+), gaan uit van minder gunstige voorwaarden en concluderen dan ook dat de postcoderoos niet rendabel te krijgen is (link).

Zelf ben ik van mening dat een postcoderoos wel rendabel te krijgen is (met een heeeel slanke organisatie en beheer), maar dat de postcoderoos geen alternatief is voor zonnepanelen op je eigen dak, als je die mogelijkheid hebt.

De bron (windenergie of zonnepanelen) heeft ook grote invloed op het rendement, door de andere kostenstructuur. Dat geldt ook voor de schaalgrootte. Het maakt veel uit of je het hebt over 200 zonnepanelen of enkele duizenden. Maar bij enkele duizenden, praat je over een grondgebonden opstelling (braakliggende terreinen, weilanden) en daar komen dan weer andere kosten uit voort (pacht / grondrente, installatie- en netwerkkosten, verzekering en bewaking (monitoring) om diefstal tegen te gaan). Even los van het feit dat er maar weinig locaties zijn die dan weer passen in een postcoderoos (zucht).

Rendement zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen is één van de belangrijkste zaken bij aankoop. Anders gezegd: wat leveren de zonnepanelen me op.  En hoe steekt dat af tegen het rendement dat ik op een andere manier kan behalen (bank of beleggen).

Rendement zonnepanelen

Om het rendement te kunnen vergelijken met een bankrente of spaarrekening kijken we naar het jaarlijks rendement. Voor zonnepanelen ligt het jaarlijks rendement nu tussen 12% (6 panelen) en  16% (14 panelen).
In Nijmegen, waar nog subsidie geldt, ligt dat rendement tussen 16 – 19%.
Zie ook: aanbod Nijmegen.

Dat rendement is zo hoog door de tijdelijke teruggave van de BTW op aanschaf en Rendement zonnepaneleninstallatie. Dat voordeel verdwijnt op termijn weer, mogelijk al in 2014.

Hoe berekenen we het gemiddeld jaarlijks rendement of ROI?
Dat is eenvoudig: het totaal rendement zonnepanelen (over 25 jaar), gedeeld door het aantal jaren (25), gedeeld door de kostprijs.

U kunt ook kijken naar hoe vaak u de kostprijs terugverdient.
Met subsidie (Nijmegen): verdient u deze 3 tot 4,5 keer terug.
Zonder subsidie: verdient u deze tot 4 keer terug.

Terugverdientijd

Een hoog rendement zonnepanelen betekent ook een korte terugverdientijd.
In Nijmegen (met subsidie) ligt de terugverdientijd binnen 5 jaar. Zonder subsidie is dat maar een jaar langer: 6 jaar.

Belang van goede zonnepanelen

Voor een hoog rendement zonnepanelen is niet alleen de kostprijs van belang.
Het is ook zaak dat u goede panelen kiest. Het verschil in opbrengst tussen top-panelen, de middenmoot en slecht presterende loopt op van 3% tot 5%.
Minder goede panelen zetten dus minder zonnestraling om in elektriciteit. De winst van een lagere kostprijs door geen A-merk paneel te kiezen, weegt niet op tegen de lagere opbrengst. Afhankelijk van het aantal panelen kan dat opbrengstverlies variëren tussen
€ 400,- en € 700,-.

Dat betekent niet dat u bij Solar Value duur uit bent.
Wij leveren A-merk panelen tegen een heel scherpe prijs. De panelen die we aanbieden scoren hoog in de testen van het Duitse Photon.

All black zonnepanelen

Uiterlijk is belangrijk

Veel mensen overwegen de aanschaf van zonnepanelen om meerdere redenen:

  • rendement van zonnepanelenAll black zonnepanelen
  • verlagen van elektriciteitsrekening
  • bijdrage aan het milieu → vermindering CO²
  • zelf stroom opwekken, dus minder afhankelijk

Maar dat de panelen er ook goed uit zien, wordt ook belangrijk gevonden!

Voor veel particulieren gelden de bekende ‘blauwe’ panelen als ontsierend, zeker wanneer de dakpannen grijs of zwart zijn. Maar ook bij een dak met rode dakpannen geeft men vaak de voorkeur aan all black zonnepanelen.

De ‘blauwe’ zonnepanelen zijn in feite poly-kristallijne panelen.  De grijze of zwarte panelen (vandaar de Engelstalige uitdrukking: All Black) zijn mono-kristallijne panelen. Mono-kristallijn verwijst naar een andere manier van produceren, die meer tijd kost en daardoor duurder is. Maar hoe groot is het verschil?

Prijs all black zonnepanelen

De afgelopen twee jaar is het aanbod aan all black zonnepanelen enorm toegenomen, juist omdat veel mensen de voorkeur geven aan zwarte panelen. De prijs is daardoor wel iets gedaald, maar is nu op een redelijk constant niveau terecht gekomen.
Zwarte zonnepanelen (all black) zijn gemiddeld 7 à 8% duurder dan de blauwe variant van hetzelfde merk.
Op een compleet systeem met 10 panelen (250 Wattpiek) bent u daardoor € 150,- tot
€ 200,- duurder uit.

Dat verklaart waarom de ‘blauwe’ poly-kristallijne panelen in hoog tempo plaats maken voor de all black zonnepanelen. Sinds kort biedt Solar Value u zwarte zonnepanelen voor dezelfde prijs waarvoor anderen poly-kristallijne panelen bieden. In Nijmegen valt die prijs nog lager uit door de beschikbaarheid van subsidie.

Kwaliteit en opbrengst panelen

Natuurlijk is er ook bij de all black panelen veel kwaliteitsverschil.
Duurtesten (Photon – Duitsland) wijzen uit dat de afstand tussen de top-panelen, middenmoot en achterblijvers in de orde van grootte van 3% tot 5% zit. Dat is veel. Op een systeem met een levensduur van 25 jaar, betekent dat € 400,- tot  € 700,- minder opbrengst.
Het prijsverschil in aanschaf weegt dus niet op tegen het verschil in opbrengst. Dat is de reden waarom wij selectief zijn in de keuze van onze A-merk panelen. Wij kiezen hoogwaardige panelen met een hoog rendement.