Tag archieven: zonnepanelen

Zonatlas – waarde en beperkingen

Zonatlas.nl – daken in beeld

Steeds meer provincies en gemeenten brengen online alle daken van woonhuizen en bedrijfspanden in kaart.
In Gelderland gebeurt dat via Zonatlas.nl. Buiten Gelderland, doet Zonatlas.nl dat ook voor grote delen van Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant.

Dat is prachtig. Het toont niet alleen alle daken. Op basis van dakoppervlak, kompasrichting en hellingshoek van het dak wordt bepaald of een dak geschikt is voor zonnepanelen.
De beoordeling gebeurt in termen van: zeer geschikt, geschikt en niet geschikt.
Bovendien geeft Zonatlas een berekening van het aantal zonnepanelen dat geplaatst
kan worden, maar ook wat de opbrengst, rendement en terugverdientijd zijn.

Berekenen aantal zonnepanelen – voorzichtigheid geboden

De berekening gebeurt op basis van de bouwtekeningen die bij de Gemeenten
beschikbaar zijn. Dat is meteen ook de beperking. Als er wijzigingen zijn aangebracht, zoals dakramen, dakkappellen, ontluchtingspijpen of andere obstakels, dan kent Zonatlas.nl die veranderingen meestal niet.

Voor platte daken bestaan verschillende opstellingen en montagematerialen.
Zonatlas.nl gaat uit van een standaard-opstelling. Dat houdt in dat in de praktijk vaak heel andere mogelijkheden bestaan.

Rol van schaduw
Zonatlas geeft zelf aan dat ze hierover geen uitspraak kunnen doen. De rol van
bomen, maar ook schoorstenen, dakkapellen en andere obstakels kunnen grote
invloed hebben op de opbrengst van zonnepanelen. Dat betekent niet dat u niet
aan zonnepanelen moet beginnen, maar wel dat er bij het systeem rekening mee
wordt gehouden. Vooral door de keuze van de omvormer

Kosten en rendement

De kostprijsberekening kan geen rekening houden met de grote variatie in kostprijzen die
momenteel gelden in de markt.
Kwalijker is echter dat Zonatlas uitgaat van een gemiddeld rendement van 76%.
Dat is veel lager dan het gemiddelde dat de laatste jaren werd aangehouden (85%).
En van dat gemiddelde heeft SolarCare onlangs aangetoond dat het hoger zou moeten zijn (89%). In gunstige situaties ligt het rendement nog hoger 95%.

Praktisch betekent dit: lagere kostprijs, hoger rendement en kortere terugverdientijden.

Veel meer daken geschikt – door huidige prijzen

Door de huidige prijzen en BTW-teruggave komen ook daken die door Zonatlas nog ongeschikt worden geacht, nu wel in aanmerking voor zonnepanelen. Zelfs bij daken gelegen op het Oosten of Westen, al of niet in combinatie met schaduw kan op dit moment een jaarrendement rond 10% behaald worden. Met terugverdientijden die veelal tussen 8 – 10 jaar liggen.

Opbrengst zonnepanelen

Opbrengst zonnepanelen

Hoe berekenen ik mijn opbrengst? Dit is een van de meest gestelde vragen door particulieren en bedrijven, die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen.
En terecht. Via de hoeveelheid stroom die je installatie oplevert krijg je inzicht in het rendement. De opbrengst zonnepanelen is ook de sleutel tot het berekenen van de terugverdientijd.

De optelsom van het aantal panelen (bijv. 10 panelen van 250 Wattpiek) zegt iets over het geïnstalleerde vermogen. In dit voorbeeld is dat 2500 Wattpiek. Maar dat wil niet zeggen dat de installatie dat ook oplevert. Het aantal Wattpiek is een waarde die onder standaard testcondities bepaald wordt.

Nu zijn er kaartjes die iets zeggen over de zoninstraling in verschillende provincies. Als je dan ook nog weet wat de kompasrichting van je dak is en de hellingshoek van je dak, dan zou je kunnen gaan rekenen.
Omdat dit nog best lastig is, ook omdat een aantal andere zaken een rol spelen, werd in het verleden vaak een normgetal van 85% aangehouden. De opbrengst zou gemiddeld dus 85% van het geïnstalleerd vermogen bedragen.

Gemiddelde opbrengst zonnepanelen onderschat

Maar zo’n norm van 85% is een heel ruwe maatstaf. Dat blijkt ook uit een kortgeleden uitgevoerd onderzoek van SolarCare (link). De gemiddelde opbrengst zonnepanelen wordt in Nederland al jaren onderschat. Zij komen tot de conclusie dat het gemiddelde bij 89% ligt.
Dat houdt in dat de opbrengst zonnepanelen onder gunstige omstandigheden nog veel hoger kan liggen (95% of zelfs hoger). Omdat vooral met schaduw onvoldoende rekening gehouden wordt, valt het gemiddelde lager uit. Schaduw kan betekenen dat de opbrengst 10% tot 25% en soms zelfs 50% lager komt te liggen.
Als er sprake is van schaduw kan die trouwens zoveel mogelijk teruggebracht worden door een goede combinatie van zonnepanelen en omvormers. Schaduw betekent dus niet dat zonnepanelen niet zinvol zijn.

Zelf eerste indruk krijgen?

Het is best mogelijk om zelf een eerste indruk te krijgen. Een gratis online programma als Opbrengst zonnepanelen - PVGISPVGIS (link) maakt dat mogelijk. Al moet je dan wel weten hoe je dat moet instellen.
Naast de plaats (locatie), is dat in ieder geval de kompasrichting (0 = 180 graden Zuid) en de hellingshoek van het dak (’tilt’).
Laat de wijze van montage staan op ‘free-standing’ omdat de andere optie (building integrated) verkeerde waarden geeft. Voer bij de systeemverliezen niet 14% in, maar 10%.

Invloed schaduw minimaliseren – professionele calculatie

PVGIS geeft een redelijke benadering, maar professionele programma’s kijken ook naar opbrengstgegevens van de panelen, omvormer-rendementen en verliezen van bekabeling. Bovendien zal een installateur ook kijken naar de optimale afstemming van de omvormer op het aantal panelen.
Een installateur kan bovendien een goede schaduw-analyse uitvoeren, en de uitkomst vertalen naar de meest geschikte combinatie van panelen en omvormer. Zo kan de invloed van schaduw zo klein mogelijk gehouden worden.

All black zonnepanelen

Uiterlijk is belangrijk

Veel mensen overwegen de aanschaf van zonnepanelen om meerdere redenen:

 • rendement van zonnepanelenAll black zonnepanelen
 • verlagen van elektriciteitsrekening
 • bijdrage aan het milieu → vermindering CO²
 • zelf stroom opwekken, dus minder afhankelijk

Maar dat de panelen er ook goed uit zien, wordt ook belangrijk gevonden!

Voor veel particulieren gelden de bekende ‘blauwe’ panelen als ontsierend, zeker wanneer de dakpannen grijs of zwart zijn. Maar ook bij een dak met rode dakpannen geeft men vaak de voorkeur aan all black zonnepanelen.

De ‘blauwe’ zonnepanelen zijn in feite poly-kristallijne panelen.  De grijze of zwarte panelen (vandaar de Engelstalige uitdrukking: All Black) zijn mono-kristallijne panelen. Mono-kristallijn verwijst naar een andere manier van produceren, die meer tijd kost en daardoor duurder is. Maar hoe groot is het verschil?

Prijs all black zonnepanelen

De afgelopen twee jaar is het aanbod aan all black zonnepanelen enorm toegenomen, juist omdat veel mensen de voorkeur geven aan zwarte panelen. De prijs is daardoor wel iets gedaald, maar is nu op een redelijk constant niveau terecht gekomen.
Zwarte zonnepanelen (all black) zijn gemiddeld 7 à 8% duurder dan de blauwe variant van hetzelfde merk.
Op een compleet systeem met 10 panelen (250 Wattpiek) bent u daardoor € 150,- tot
€ 200,- duurder uit.

Dat verklaart waarom de ‘blauwe’ poly-kristallijne panelen in hoog tempo plaats maken voor de all black zonnepanelen. Sinds kort biedt Solar Value u zwarte zonnepanelen voor dezelfde prijs waarvoor anderen poly-kristallijne panelen bieden. In Nijmegen valt die prijs nog lager uit door de beschikbaarheid van subsidie.

Kwaliteit en opbrengst panelen

Natuurlijk is er ook bij de all black panelen veel kwaliteitsverschil.
Duurtesten (Photon – Duitsland) wijzen uit dat de afstand tussen de top-panelen, middenmoot en achterblijvers in de orde van grootte van 3% tot 5% zit. Dat is veel. Op een systeem met een levensduur van 25 jaar, betekent dat € 400,- tot  € 700,- minder opbrengst.
Het prijsverschil in aanschaf weegt dus niet op tegen het verschil in opbrengst. Dat is de reden waarom wij selectief zijn in de keuze van onze A-merk panelen. Wij kiezen hoogwaardige panelen met een hoog rendement.

Omvormer zonnepanelen

Omvormers zijn, naast de zonnepanelen, het belangrijkste onderdeel van een zonnestroominstallatie. Deze zet de gelijkstroom afkomstig van de zonnepanelen om in wisselstroom, zodat deze binnen uw huis gebruikt kan worden.

Levensduur omvormer

Jammer genoeg is de levensduur van de meeste omvormers (gemiddeld 10 jaar) veel SMA Tripower omvormerkorter dan die van de zonnepanelen (25 jaar). Sinds kort biedt Solar Value u op een aantal omvormers standaard 10 jaar garantie, terwijl de prijs van de omvormer gelijkt blijft.
Wilt u nog langere  extra garantie , dan kan dat. In diverse gevallen zelfs tot de gehele levensduur van de installatie.

In gevallen waar schaduw op zonnepanelen een rol speelt of sprake is van verschillende dakvlakken (met verschillende zon-instraling) kunnen we ook kiezen voor andere oplossingen (power optimizers, micro-omvormers) die een levensduur hebben van 25 jaar.

Keuze van de omvormer

Bij de keuze letten we op een aantal zaken:

 • vermogen van de installatie en kenmerken van de panelen
 • ligging van de panelen (één of meer dakvlakken)
 • eventuele (gedeeltelijke) beschaduwing van de panelen
 • optimalisering van het rendement uit de panelen
 • aanschaf- en vervangingskosten plus levensduur van de omvormer
 • wensen ten aanzien van plaatsing, geluid en uitlezen
  van opbrengstgegevens en status van de installatie