Installatie

Installatie met zonnepanelen

Met zonnepanelen kunt u zelf elektriciteit opwekken. De geproduceerde elektriciteit is gelijkstroom. Die wordt via een zogenaamde omvormer omgezet in wisselstroom. Via de groepenkast kan de opgewekte elektriciteit worden afgenomen door verlichting, apparaten en andere stroomverbruikers.

De overdag geproduceerde energie, die u niet direct nodig heeft, levert u via de elektriciteitsmeter aan het net. Op het moment dat u elektriciteit nodig heeft (vooral ’s avonds), neemt u dat weer af van het net.

Dat leveren en afnemen van elektriciteit vindt plaats tegen het normale tarief waarmee u elektriciteit afneemt van uw energieleverancier (momenteel ca. € 0,23). Alleen indien u meer energie opwekt dan u jaarlijks verbruikt, dan ontvangt u voor de elektriciteit die u extra levert, een vergoeding volgens het zogenaamde teruglevertarief. Dat varieert per energieleverancier, maar is op zijn hoogst € 0,09 . De vuistregel is dus: niet meer produceren dan u jaarlijks verbruikt. Rijdt u al elektrisch of bent u dat van plan, dan loont het om meer zonnepanelen te plaatsen.

Zonnepanelen

Zonnepalen bestaan uit in serie geschakelde zonnecellen. Het totale vermogen van een paneel is afhankelijk van het type (mono / poly), afmetingen en rendement per zonnecel. Dat rendement is de afgelopen jaren voortdurend toegenomen. Het vermogen van normale PV-panelen varieert momenteel tussen 200 en 300 Wattpiek (Wp) per paneel. Het optimum (prijs/prestatie) beweegt zich vandaag de dag tussen 240 en 260 Wp.

Omvormer

Een omvormer zet de gelijkstroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt om in wisselstroom. Die omzetting is ook nodig om de elektriciteit aan het net toe te kunnen voeren. Kleine installaties kunnen via de omvormer op een stopcontact worden aangesloten. Grotere installaties dienen via één of meer vrije groepen in de meterkast te worden aangesloten. Zo nodig dient de groepenkast daarvoor te worden uitgebreid. Aansluiting op en werk aan de groepenkast dient altijd door een erkend installateur te gebeuren.

Bekabeling

De aansluiting van de zonnepanelen op de omvormer gebeurt met speciale gelijkstroomkabels (zgn. DC-bekabeling) en connectoren. De bekabeling en connectoren dienen hoogwaardig te zijn om verliezen te beperken en de veiligheid te garanderen. Om de verliezen te beperken is het ook zaak om de afstand tussen panelen en omvormer zo beperkt mogelijk te houden. Ook bij de wisselstroombekabeling (AC) wordt rekening gehouden met het vermogen van de installatie en de afstand tot de groepenkast.

Productieregistratie / monitoren

Het is aan te raden om automatisch vast te leggen wat uw installatie produceert. Veel eigenaren willen weten hoeveel de installatie produceert. Is die productie naar verwachting en hoe verhoudt die productie zich ten opzichte van het verbruik. Veel eigenaren vinden dat niet alleen leuk, maar het helpt vaak ook om bewuster om te gaan met het eigen verbruik. Daarnaast kan je via het volgen van je productie ook eventuele problemen (bv. storing in een zonnepaneel), vroegtijdig ontdekken en laten verhelpen.

Veel omvormers bieden mogelijkheden om via Wifi, Bluetooth of vaste bekabeling te communiceren met een PC of een apart los data display.

Rendement en terugverdientijd van uw installatie

Opwekken van elektriciteit met zonnepanelen kan prima in Nederland. Direct zonlicht levert meer op, maar is niet noodzakelijk. De vuistregel is dat in Nederland jaarlijks 80% tot 90% van het geïnstalleerd vermogen kan worden opgewekt, met vast gemonteerde zonnepanelen. Hoeveel dat in uw geval is, hangt vooral af van: de oriëntatie ten opzichte van het Zuiden, de hellingshoek van de panelen, eventuele schaduwwerking (bomen, schoorstenen, dakkapellen of andere obstakels) en de kwaliteit van panelen, omvormer en bekabeling. Daarnaast varieert de instraling van de zon ook met de locatie binnen Nederland.

De efficiëntie van zonnepanelen en omvormers is de afgelopen jaren gestegen, terwijl de prijzen van zonnepanelen fors zijn gedaald. Ondanks de importheffing op Chinese zonnepanelen, zijn de prijzen voor panelen heel laag. Daarom levert het installeren van zonnepanelen (onder normale condities), ook zonder subsidie, een lagere elektriciteitsprijs op dan de prijs die u bij uw energieleverancier betaalt.

Een nauwkeurig beeld van de besparing kunnen we u bieden via een vrijblijvende offerte.

De terugverdientijd is afhankelijk van een reeks factoren. Als de oriëntatie t.o.v. Zuiden goed is en verliezen beperkt zijn (hellingshoek, schaduw) dan kan in combinatie met belastingvoordeel een terugverdientijd binnen 8 à 9 jaar bereikt worden. Ook voor installaties op platte daken ligt de terugverdientijd veelal binnen 10 jaar. Over de hele levensduur van de installatie (minimaal 25 jaar) kan het rendement oplopen tot meer dan 100 % overwaarde op de investering.

De zgn. return on investment (ROI) varieert in gunstige situaties tussen 8 en 9 procent.

Systemen voor niet-standaard situaties

De meeste zonne-installaties (woningen) worden in Nederland gerealiseerd op schuine daken of platte daken (ook bedrijven, instellingen, kantoren).

Maar niet alle situaties zijn op het eerste oog geschikt. Bij veel panden is de oriëntatie ten opzichte van het Zuiden ongunstig, laat de kapconstructie geen installatie toe, of is installatie niet mogelijk omdat het om een monument gaat. Solar Value legt zich erop toe ook in dat soort gevallen tot oplossingen te komen. Dat kan door opwekking van zonne-energie op daken van anderen, door installatie op de grond of door middel van een zonnevolgsysteem (tracker) op een mast.

Solar Value ontwikkelt en realiseert ook collectieve systemen (VvE’s, coöperaties), initiatieven in wijken of grootschalige opwekking (land- en tuinbouw, bedrijven, energiecorporaties).