Keuze zonnepanelen

Door de enorme prijsdaling van zonnepanelen in de afgelopen jaren, is het voor veel huishoudens heel rendabel om een zonne-energiesysteem te plaatsen. Zonnepanelen betalen zich snel terug en zorgen ervoor dat de prijs die u voor elektriciteit betaalt fors daalt ten opzichte van de prijs die uw energieleverancier aan u berekent.

Bij de ‘keuze zonnepanelen’ gaat het om een antwoord op de volgende vragen:

  • huidig verbruik en ontwikkeling daarin
  • beschikbaar dakoppervlak
  • ligging t.o.v. het zuiden
  • is het dak vrij van schaduw
  • geen geschikt dak ?
  • specificaties van het systeem
1.  Huidig verbruik

Particulieren gebruiken gemiddeld ca. 3500 kWh per jaar.
Voor u is van belang te kijken naar uw feitelijk gebruik en hoeveel daarvan u zou willen afdekken met het zelf opwekken van zonnestroom. Sommige huishoudens willen liefst zoveel mogelijk onafhankelijk zijn, anderen volstaan om in de helft van het verbruik te voorzien. Let wel: de stroom die u met zonnepanelen opwekt levert een lagere prijs op dan de prijs die u bij uw energieleverancier betaalt.
Bedenk ook hoe uw energieverbruik zich in de nabije toekomst gaat ontwikkelen (samenstelling huishouden, eventuele overgang naar elektrisch rijden).

2.  Beschikbaar dakoppervlak

De meest gangbare afmeting van een zonnepaneel is  1,00 x 1,60 m. Voor een kleine installatie met 6 panelen, heeft u dus een kleine 10 m2 dakoppervlak nodig. Dat wil zeggen op een schuin dak.
Op een plat dak is montagemateriaal nodig waarmee de zonnepanelen onder een hoek worden geplaatst. Bij vlakke, horizontale montage zou te weinig zonlicht worden opgevangen. Per saldo worden de zonnepanelen in rijen achter elkaar geplaatst.
De optimale hellingshoek varieert tussen 35 en 37 graden, maar dan moeten de rijen panelen –om onderlinge schaduwwerking te voorkomen- ver uit elkaar geplaatst te worden. Daardoor kunnen bij een optimale hellingshoek, doorgaans relatief weinig panelen geplaatst worden. In de praktijk wordt daarom vaak gekozen voor een hellingshoek van 15 tot 30 graden.

2013-09-16_Software_opbrengst3.  Ligging ten opzichte van Zuiden

Zonnepanelen renderen het best wanneer het paneeloppervlak loodrecht op de instraling staat. Gemiddeld genomen levert een ligging pal op het Zuiden, bij een vaste dakmontage, daarom het meeste rendement op. In de praktijk leiden oriëntaties die variëren tussen Zuid-Oost en Zuid-West nog tot een acceptabel rendement.
Bij montage op een plat dak kan doorgaans gekozen worden voor een optimale richting op het Zuiden.
Met speciale software kan de opbrengst van uw panelen aan de hand van kompasrichting, hellingshoek en andere factoren heel gedetailleerd worden bepaald.

2013-09-16_Dak_vrij_van_schaduw4.  Dak vrij van schaduw ?

Voor een optimale opbrengst van uw keuze zonnepanelen, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk schaduw op uw paneel valt. Nabije gebouwen, bomen of dakkapellen en schoorstenen kunnen een bron van schaduw zijn. Vaststellen hoe de instraling over de dag verloopt en ook in verschillende jaargetijden is daarom belangrijk (in de zomer klimt de zon veel meer en sneller dan in de winter).
Bij de opname voor een installatie kan een analyse van de beschaduwing worden uitgevoerd. Het resultaat daarvan zijn opbrengstgegevens per maand en per jaar, zodat de installatie kan worden geoptimaliseerd.

2013-09-16_Panelen25.  Geen geschikt dak – toch keuze zonnepanelen ?

Wat te doen indien u dak geen goed ligging heeft, een complexe kapconstructie heeft, uw huis een rieten dak heeft of misschien een monumentenstatus?
In dat geval kunnen ook andere opties worden bekeken.
Misschien heeft uw wel een tuinhuis, schuur, carport die zich leent voor zonnepanelen.
Indien u ruimte heeft op uw perceel dan is een zonnevolgsysteem (tracker) ook een optie. Een tracker is duurder dan een dakinstallatie, maar de opbrengst van de panelen ligt 30% hoger dan bij een installatie op het dak. Dat maakt de tracker met zonnepanelen tot een rendabele investering. Doordat de panelen via een langere mast tot enkele meters boven de grond geplaatst kunnen worden, kan er ook sprake zijn van dubbel grondgebruik (bijv. bij een parkeerplaats).

2013-09-16_Panelen1