Onderhoud en verzekering

Onderhoud

Een installatie met zonnepanelen vraagt niet of nauwelijks om onderhoud. Wel is het zaak dat de zonnepanelen niet vervuilen. In de meeste gevallen gebeurt zullen stof en bladeren automatisch door wind en een fikse regenbui worden verwijderd. In andere gevallen (zeer geringe hellingshoek) van zonnepanelen) volstaat reiniging met regenwater of gedemineraliseerd water.
Uiteraard zijn er ook bedrijven die dergelijke reiniging voor u kunnen uitvoeren. Indien gewenst, adviseren wij u graag daarin.

Verzekering

Een installatie met zonnepanelen vraagt niet of nauwelijks om extra maatregelen ten aanzien van verzekering.

Risico’s met betrekking tot productiefouten, storingen worden afgedekt door de productgarantie voor de verschillende onderdelen (zonnepanelen, omvormer, montagematerieel).

Andere risico’s (beschadiging) kan eenvoudig worden afgedekt door de opname van de installatie met zonnepanelen in de opstalverzekering. Bij een aantal verzekeraars volstaat aanmelding voor opname. Bij anderen leidt aanmelding tot een geringe verhoging van de premie.

Verzekering tegen diefstal vormt bij veel huisinstallaties met zonnepanelen nauwelijks een risico, door de bevestiging op het dak. Slechts in die gevallen waarin gekozen wordt voor bodemmontage op erf of tuin, op laaggelegen schuurtjes of tuinhuisjes die van buitenaf makkelijk te bereiken zijn, is aanvullende diefstalverzekering raadzaam. Wij adviseren u in die gevallen graag over een geëigende oplossing.