Financiering zonnepanelen

Voor het financieren van een installatie met zonnepanelen bestaan meerdere mogelijkheden:

  • eigen geld
  • groene lening (vreemd vermogen)
  • onderbrengen in hypotheek
Financiering met eigen geld

Het is aantrekkelijk om zonnepanelen met eigen geld te financieren.
Het rendement (vaak 8% tot 10% op jaarbasis) is veel hoger dan laag rentend sparen.

Voorwaarde is wel dat u de middelen beschikbaar hebt en dat u die middelen kunt missen tot de installatie zich heeft terugverdiend. Dat is niet altijd het geval.

Er zijn echter ook alternatieven, waarbij u ook kan profiteren van belastingaftrek.

Groene lening

Juist voor investeringen die woningen energiezuinig maken bestaat Green Loans, een initiatief van ABN-AMRO. Hier kunnen leningen worden afgesloten tegen een relatief lage rente en met een maximale looptijd van 15 jaar.

De kosten van de lening zijn uiteraard afhankelijk van uw belastingaftrek. Een rendement, na aftrek van kosten, van 90 tot 100%, is bij een belastingtarief van 52% niet ongebruikelijk.

Het voordeel is in dit geval dat u eigen middelen niet hoeft vrij te maken en ook flexibel blijft gedurende de terugverdienperiode.

Via de hypotheek

Een andere mogelijkheid is wellicht de financiering onder te brengen in de hypotheek.

Vooral bij nieuwe hypotheken is het zinvol om financiering van zonnepanelen vanuit de hypotheek te overwegen.

Door te investeren in zonnepanelen, kunt u in aanmerking komen voor een groene hypotheek. Een groen hypotheek is aantrekkelijk vanwege het lagere rentetarief ten opzichte van een normale hypotheek.

Meer met minderMVO Nederland