Subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

Regeling

In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen.

Gelderland kiest voor openstelling op 1 oktober, Flevoland voor 1 september. Per provincie kunnen de voorwaarden van de regeling verschillen.

De subsidieregeling is van kracht tot eind 2014, mits het subsidiebedrag toereikend is. Aanvragen worden behandeld in volgorde van aanmelding. Voor Gelderland is een bedrag van € 3,2 mln. beschikbaar.

De regeling ziet er als volgt uit:

  • Alleen agrarische bedrijven (incl. tuinders) met een minimale standaardopbrengst van
    € 25.000 komen in aanmerking. In Limburg geldt de regeling ook voor loonbedrijven.
  • € 3,- subsidie per m2 voor verwijdering van het asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen (min. 15 kWp)
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal € 7500,- subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van min. 15 kW zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat het gebouw met dak zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt.
Is deze regeling aantrekkelijk voor u ?

2013-09-16_BrochureDownload de brochure met voorbeelden van daksanering en de installatie van zonnepanelen.