Fiscale maatregelen

Als bedrijf kunt u, afhankelijk van uw situatie (hoogte verbruik, aard aansluiting, belastingtarief en overige investeringen) gebruik maken van fiscale aftrekmogelijkheden.

Als onderdeel van de opbrengstberekening, brengen wij dit vrijblijven voor u in kaart en rekenen de besparing voor u door.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Door aanschaf van een installatie met zonnepanelen mag  u 41,5% van het investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. Uiteraard is het voordeel afhankelijk van de hoogte van de winst en het belastingtarief. Een bijkomende voorwaarde is dat de investering in het kalenderjaar van aanvraag minimaal € 2.200,- bedraagt.

Bij een belastingtarief van 25% (ondernemingsvorm B.V.) bedraagt de EIA ongeveer 10% van de investeringskosten.

KleinschaligheidsInvesteringsaftrek (KIA)

Met een investering in zonnepanelen komt u ook in aanmerking voor de KIA. In 2013 ligt de ondergrens bij een investeringsbedrag van € 2.200,-. Indien de investering niet groter is dan € 55.248,-, dan bedraagt de aftrek 28%. Voor een investeringsbedrag tot € 102.311,- geldt een vast af te trekken bedrag van € 15.470,-.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek heeft betrekking op de totale investeringen in het kalenderjaar.  Hieronder vindt u de tabel voor 2013.

Algemene investeringsaftrek / afschrijven

Naast de EIA en KIA kunnen afschrijvingen op uw investeringen van de fiscale winst worden afgetrokken.

Het afschrijvingsregime kan variëren, maar gelet op de levensduur van de installatie (25 jaar), is een afschrijvingsduur van 15 à 20 jaar gebruikelijk.

Voor investeringen gedaan na 1 juli 2013, mag 50% van de afschrijving in 2013 plaats vinden. De overige 50% mag in het tweede jaar afgeschreven worden.