Zakelijk

Een goed rendement met een kwalitatief hoogwaardige installatie

Ondernemers zijn geïnteresseerd in zonnepanelen omdat de investering een goed rendement, gekoppeld aan lagere bedrijfskosten en een bijdrage aan duurzaamheid (verlaging CO2-productie) kan opleveren. Zakelijk moet het een goede business case zijn.

Solar Value biedt daarbij:

  • gedetailleerde opbrengst- en rendementsberekening
  • maatwerk bij specificatie en systeemkeuze
  • kwaliteit en garantiestelling van het systeem
  • betrouwbare installatie
  • aftersales

Maatwerk bij specificatie en systeemkeuze

Hier kunt u om een offerte vragen. Het best kunnen we u van dienst zijn doordat wij u op lokatie van advies dienen. Uitgaande van uw verbruik en kenmerken van lokatie (gebouw, oriëntatie, hellingshoek) komen wij samen met u tot een voorstel voor het systeem. Naast een specificatie van het systeem zijn dan een opbrengst- en rendementsberekening ook onderdeel van de offerte.

De systeemdelen waarvan we gebruik maken staan garant voor de beste kwaliteit.

Gedetailleerde opbrengst- en rendementsberekening

Met behulp van simulatie kan nauwkeurig bepaald worden welke opbrengst u van een installatie mag verwachten en hoe deze zich gedurende de levensduur van de installatie ontwikkelt.

zakelijk gebruik met hoog rendement

Zakelijk is het voor u van belang hoe zich dit vertaalt in een financieel resultaat, zowel vóór als na belasting.

In het uiteindelijk financiële plaatje is van belang welke fiscale aftrekposten voor u relevant zijn (KIA, EIA). Datzelfde geldt ook voor eventuele subsidies die voor u van toepassing zijn, alsook de financiering via eigen of vreemd vermogen, dan wel een combinatie daarvan.

Het afschrijvingsregime kan afgestemd worden op de situatie van uw bedrijf, zodat kasstromen in de tijd geoptimaliseerd kunnen worden. Samengevat bieden we u een zakelijk totaalbeeld.

Professionele uitvoering en installatie

Voor u is van belang dat alle stappen –vanaf begin tot eind- professioneel en beheersd worden doorlopen.

Dat begint bij de bedrijfskundige kennis om aan te sluiten bij uw behoefte, die we combineren met kennis voor het ontwerpen en engineeren van installaties. Wij maken een voor u transparante planning en coördineren alle stappen tot en met oplevering en nazorg.

Middels onze leveranciers van componenten en materialen zijn wij in staat om de levensduur van de installatie optimaal te garanderen.

Voor de installatie werken we samen met gecertificeerde installateurs, die niet alleen de regelgeving en normen in acht nemen, maar ook veilig werken.

Monitoring, nazorg en onderhoud

De systemen zijn voorzien van datalogging. Zo kunt u op elk moment vaststellen of de installatie ook naar verwachting presteert of dat er zich afwijkingen voordoen.

Dat kan ook op afstand gebeuren, zodat indien zich storingen in panelen of omvormers voordoen, snel en effectief kan worden ingegrepen.

De werking van uw installatie is erbij gediend dat zich geen vuil afzet op de panelen. De jaarlijkse reiniging kunt u in eigen beheer uitvoeren, maar kan ook worden uitbesteed.

Naar wens kan dat ook met verzekering worden gecombineerd in een PV Care-pakket.