Tag archieven: zonatlas

Zonatlas – waarde en beperkingen

Zonatlas.nl – daken in beeld

Steeds meer provincies en gemeenten brengen online alle daken van woonhuizen en bedrijfspanden in kaart.
In Gelderland gebeurt dat via Zonatlas.nl. Buiten Gelderland, doet Zonatlas.nl dat ook voor grote delen van Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant.

Dat is prachtig. Het toont niet alleen alle daken. Op basis van dakoppervlak, kompasrichting en hellingshoek van het dak wordt bepaald of een dak geschikt is voor zonnepanelen.
De beoordeling gebeurt in termen van: zeer geschikt, geschikt en niet geschikt.
Bovendien geeft Zonatlas een berekening van het aantal zonnepanelen dat geplaatst
kan worden, maar ook wat de opbrengst, rendement en terugverdientijd zijn.

Berekenen aantal zonnepanelen – voorzichtigheid geboden

De berekening gebeurt op basis van de bouwtekeningen die bij de Gemeenten
beschikbaar zijn. Dat is meteen ook de beperking. Als er wijzigingen zijn aangebracht, zoals dakramen, dakkappellen, ontluchtingspijpen of andere obstakels, dan kent Zonatlas.nl die veranderingen meestal niet.

Voor platte daken bestaan verschillende opstellingen en montagematerialen.
Zonatlas.nl gaat uit van een standaard-opstelling. Dat houdt in dat in de praktijk vaak heel andere mogelijkheden bestaan.

Rol van schaduw
Zonatlas geeft zelf aan dat ze hierover geen uitspraak kunnen doen. De rol van
bomen, maar ook schoorstenen, dakkapellen en andere obstakels kunnen grote
invloed hebben op de opbrengst van zonnepanelen. Dat betekent niet dat u niet
aan zonnepanelen moet beginnen, maar wel dat er bij het systeem rekening mee
wordt gehouden. Vooral door de keuze van de omvormer

Kosten en rendement

De kostprijsberekening kan geen rekening houden met de grote variatie in kostprijzen die
momenteel gelden in de markt.
Kwalijker is echter dat Zonatlas uitgaat van een gemiddeld rendement van 76%.
Dat is veel lager dan het gemiddelde dat de laatste jaren werd aangehouden (85%).
En van dat gemiddelde heeft SolarCare onlangs aangetoond dat het hoger zou moeten zijn (89%). In gunstige situaties ligt het rendement nog hoger 95%.

Praktisch betekent dit: lagere kostprijs, hoger rendement en kortere terugverdientijden.

Veel meer daken geschikt – door huidige prijzen

Door de huidige prijzen en BTW-teruggave komen ook daken die door Zonatlas nog ongeschikt worden geacht, nu wel in aanmerking voor zonnepanelen. Zelfs bij daken gelegen op het Oosten of Westen, al of niet in combinatie met schaduw kan op dit moment een jaarrendement rond 10% behaald worden. Met terugverdientijden die veelal tussen 8 – 10 jaar liggen.